Tiếng Việt

Bộ nâng cao hình ảnh anime & Enhancer

Khám phá các khả năng tuyệt vời của AI Anime Upscaler! Tăng cường hình ảnh anime lên 4 lần chất lượng ban đầu của chúng, hoàn hảo cho hình nền. Cải thiện tác phẩm nghệ thuật để đưa ra vẻ đẹp sôi động của nó và tiết lộ các chi tiết ẩn. Sự lựa chọn cuối cùng thay vì waifu2x.

Tải lên hình ảnh

Nhấp vào nút để chọn tệp

Trước
image enhancement
Sau đóadvanced AI technology